עירוב הוא כינוי המקובל בהלכה להקפת שטח מיושב במחיצות על מנת להתיר בתוכו פעולות האסורות בשבת ומועד בשל איסור מלאכת הוצאה וטלטול חפצים מרשות היחיד לרשות הרבים. העירוב הינו מתחם שחלק מהקהילות בונות בשכונותיהם כדרך לאפשר לתושבים או למבקרים יהודים לשאת חפצים מחוץ לבתיהם בשבת ובמועד. עירוב מקיים זאת על ידי שילוב מספר נכסים פרטיים וציבוריים בשטח פרטי גדול אחד, ובכך הוא עוקף את ההגבלות על .נשיאת חפצים מן הפרטי למרחב הציבורי בשבתות ובחגים

הנה מפה של העירוב בונציה לחץ על עירוב
pianta