timbro

הבית הכשר “פרדס רימונים” הינו המלון הכשר היחידי בונציה. המלון ממוקם בלב ליבו של הגטו של ונציה, למלון תעודת כשרות והסמכה בלעדית של מאת הרב הראשי של הקהילה היהודית של ונציה, רב שלום בחבוט

הבית הכשר “פרדס רימונים” מספק את כל המערכות ההכרחיות והתנאים הדרושים המאפשרים שמירה מדוקדקת של הכשרות ושל ההלכה: השגחה על ארוחות, מעלית שבת, כניסה לחדרים ולמלון ללא דלתות אוטומטיות, מקוה. הגטו הינו בתוך אזור העירוב

תעודת כשרות